Developed by CityHOME Interbaltija
Anno 1992 www.interbaltija.com

Miera ielā 103, Rīgā
drīzumā taps jaunas un komfortablas dzīves telpas priekš Jums!

 1. Sep 2018

  Būvdarbu
  uzsākšana

 2. Nov 2018

  Agrīno
  rezervāciju
  pieteikumu
  izskatīšana

 3. Dec 2020

  Objekta
  nodošana
  ekspluatācijā

Jautājumiem un rezervācijām: